home

Stipt Techniek  Postbus 24  2290 AA  Wateringen   |    info@stipt-techniek.nl   |   +31 (0)174 221014

certificering  |  sitemap  |  colofon

BOUW- EN HERSTELWERK

 

Stipt Techniek voert bouw- en herstelwerk structureel uit. Veelal omvat dit niet-constructief werk omdat het onderhoud betreft in kantoorpanden die in gebruik zijn en het om herstelwerk gaat na het verwijderen van asbesthoudende materialen.

 

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

 

U wilt na een sanering zo snel mogelijk door met uw activiteiten. Uniek aan Stipt Techniek is dat wij na het [saneren] direct aansluitend met herstelwerk kunnen starten. Simultaan aan de inventarisatie en/of sanering, wordt het herstelwerk begroot en na akkoord opgestart. Nog vóór de vrijgave na het saneren, is het herstelwerk al prefab voorbereid en kan dit na schoonverklaring direct beginnen.

 

Bij Stipt Techniek is dat mogelijk omdat wij een besmet gebied mogen betreden. Hiervoor zijn wij bevoegd, in tegenstelling tot reguliere aannemersbedrijven. Dankzij onze bouwexpertise kunnen wij bij een [calamiteit] - op basis van het inventarisatierapport en eigen bevinding - het herstelwerk sneller realiseren en is uw bedrijf of organisatie binnen aanzienlijk kortere tijd weer operationeel.

 

INFORMATIE?

Voor vrijblijvende informatie:

Bel 0174-221014

info@stipt-techniek.nl