home

Stipt Techniek  Postbus 24  2290 AA  Wateringen   |    info@stipt-techniek.nl   |   +31 (0)174 221014

certificering  |  sitemap  |  colofon

WAT IS ASBEST?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is gevaarlijk voor uw gezondheid wanneer asbestvezels vrijkomen en u deze inademt. Dit kan gebeuren als asbestproducten in slechte staat verkeren of als het ondeskundig wordt verwijderd.

 

TOEPASSINGEN

Asbest is tot in de jaren '80 van de vorige eeuw veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Het werd bijvoorbeeld gebruikt in:

 

RISICO’S VOOR DE GEZONDHEID

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd, blijven zij vastzitten in de kleinere luchtwegen en longblaasjes. Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan: asbestose, asbestpleuritis, longkanker, mesothelioom en pleuraverdikking. De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden. Ze zijn niet of nauwelijks te genezen.

In Groot-Brittannië werd asbestose in 1931 erkend als beroepsziekte. Ook in Nederland waarschuwde de arbeidsinspectie in de jaren '30 al voor de gezondheidsgevaren van asbest.

 

VERWIJDEREN

Voordat asbest verwijderd wordt, moet er een asbestinventarisatie conform de SC-540 certificering worden gemaakt. Of asbest moet worden verwijderd, is afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is in het gebruikte materiaal. Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt.

 

ASBESTVRIJ?

Vrijgekomen asbestvezels komen overal voor. In Nederland bevindt zich in agrarische gebieden in elke liter buitenlucht ongeveer 1 vezel, in grote steden 5 tot 10, en bij verkeerstunnels 40 tot 80 vezels per liter lucht. In gebouwen worden asbestconcentraties gemeten van 0 tot 50 vezels per liter lucht.

 

Asbestwetgeving in Nederland.

De kern van de Nederlandse asbestregelgeving is het verbod op het bewerken, verwerken of in voorraad houden van asbest of asbesthoudende producten.

 

MEER INFORMATIE?

Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest of mail uw vraag naar Stipt Techniek: info@stipt-techniek.nl